Aanmelden

Ik accepteer de algemene voorwaarden en het privacybeleid
Ik wil informatie over activiteiten, uitverkoop en persoonlijke aanbiedingen

of ga door met sociale netwerken

twitch google steam reddit discord
Heb je al een account?

Log In

of ga door met sociale netwerken

twitch google steam reddit discord
Geen lid? Meld u nu aan
Rug

IGGM antiwitwasbeleid

IGGM's anti-witwasbeleid en -procedures zijn ontworpen om financiële instellingen te helpen witwassen te bestrijden door te voorkomen dat criminelen transacties uitvoeren om de herkomst van fondsen die verband houden met illegale activiteiten te verbergen. IGGM zal ook alle werknemers van het bedrijf reguleren en verplichten om deelname aan enige vorm van witwasactiviteiten te verbieden.

Tijdens het zakendoen zal IGGM ook actief meewerken aan de implementatie van het AML-beleid van de lokale afdeling financieel beheer, niet alleen om de eigen belangen te beschermen, maar ook om actief het begrip van het anti-witwasbeleid bij kopers te bevorderen en de het slechte effect van het witwassen van geld op de samenleving en de industrie. Tegelijkertijd zal IGGM zich ook houden aan de relevante internationale regelgeving, het niveau van externe waakzaamheid en intern beheer continu verbeteren en het voorkomen van witwassen voorkomen.

Bestaande maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld

 • IGGM zal redelijke instellingen maken voor de prijsstelling van gameservices op basis van de huidige situatie van specifieke games.
 • IGGM zal het orderplaatsingsproces en het aftersalesbeleid standaardiseren op basis van de marktdynamiek en de daadwerkelijke transactievoorwaarden.
 • Als een koper in korte tijd een groot aantal bestellingen plaatst, maar alle terugbetalingen onmiddellijk vraagt, zullen we ook snel reageren. Ervan uitgaande dat de koper heeft geweigerd te antwoorden, zullen wij ons onmiddellijk melden bij de hogere autoriteiten en de transactie tijdig beëindigen.
 • IGGM zal regelmatig de transactiedetails op de achtergrond controleren en een nultolerantie aannemen en hard optreden tegen alle vermoedelijke witwaspraktijken.
 • IGGM voldoet volledig aan de antiwitwasregelgeving, monitort en volgt verdachte transacties en rapporteert aan relevante wetshandhavingsinstanties. We behouden ons het recht voor om een transactie in elk stadium te weigeren als we denken dat een koper enige connectie heeft met criminele activiteiten of het witwassen van geld.

Voorbeelden van vermoedelijke witwaspraktijken

Op basis van de eerdere ervaringen van IGGM en veel bestaande witwaspraktijken over de hele wereld, zijn we over het algemeen van mening dat de volgende gedragingen worden verdacht van witwassen.

 • Weigeren om volledige persoonlijke en bankgegevens te verstrekken
 • Een groot aantal producten/diensten bestellen en zonder reden een terugbetaling aanvragen op een bankrekening van een derde partij
 • Frauduleus het account van iemand anders gebruiken om te handelen
 • Registreer meerdere IGGM-accounts om met elkaar te handelen
 • Vraag sterk om contante transacties in plaats van online betalingen
 • Bevestigde ontvangst voordat we hebben afgeleverd
 • Gebruik de exclusieve couponcode van iemand anders om bestellingen te plaatsen

Wanneer het bovengenoemde vermoeden van witwassen zich voordoet, heeft IGGM het recht om de volgende maatregelen te nemen:

 • Beperk of beëindig het handelsgedrag
 • De betaling van de koper tijdelijk bevriezen
 • Controleer eerdere transactieorders en maak redelijke beoordelingen
 • Meld u bij de autoriteiten en volg de instructies
 • Vooraf processtukken opstellen
 • Behoudt zich het recht voor om alle acties te interpreteren

IGGM heeft zich altijd gehouden aan de lokale anti-witwasregelgeving om alle vormen van identiteitsdiefstal en fraude tegen te gaan. Tegelijkertijd zullen we ook alle wettelijke middelen inzetten om witwassen te voorkomen, te onderzoeken en tegen te gaan, om zo de wederzijdse belangen van de koper en IGGM te vrijwaren van schade.

Het anti-witwasbeleid van IGGM zal elke persoon of groep die betrokken is bij frauduleuze activiteiten op de site krachtig ter verantwoording roepen, voor zover toegestaan door de wet. We zullen alle informatie van alle personen of organisaties die verdacht worden van het witwassen van geld rapporteren aan het bevoegde antiwitwasbureau en actief meewerken aan elke stap van het onderzoek, zodat wetshandhavingsinstanties snel kunnen optreden tegen relevante illegale handelingen door middel van de informatie die we verstrekken , onze bestaande belangen beschermen en onze gederfde winsten teruggeven.

Tegelijkertijd zal IGGM ook frauduleuze activiteiten melden aan de relevante ISP (Internet Service Provider) voor actie onder haar Acceptable Use Policy. Ongeacht de persoon of organisatie die wordt verdacht van witwassen, zullen we alle beschikbare juridische middelen gebruiken om onze normale belangen te beschermen.

Surplus stock:
Connecting to online customer service, please wait.

.